se.pnguk-2.pngde.png
Hem ETK3500 ETK5000 ETK6500 Installation Tillverkare Kontakt

Installationsprincip

VVS

Skisser för VVS installation, se manual för detaljer.

Samtliga VVS-anslutningar är kopparrör 22 mm för klämringsanslutningar.

Vi rekommenderar flätade flexrörsanslutningar för enkel anslutning samt reducering av vibrationsljud.

Nedan mått är i mm och CC med en tolerans av +/- 10 mm (avvikelser kan förekomma).

Framifrån

VVS-anslutningar framifrån

Från ovan

VVS-anslutningar från ovan

LUFTANSLUTNING

Skisser för Luftanslutning, se manual för detaljer.

IN/UT VENT. Stos 125 mm

Anslutning mot ventilationskanalerna skall ske med flexibla slangar.

Kanalsystemet skall vara av täthetsklass B.

Hela avluftskanalen skall vara diffussionstätt isolerat med minst 50mm mineralull eller mot¬svarande. Vid ljudkänsliga installationer rekommenderas att ljuddämpare installeras på ventilationskanalerna mellan de första frånluftsventilerna och värmepumpen.

Ventilationsanslutningar

EL

Elanslutning från nät, se manual för detaljer.

Anslut 400 V (3 fas+N+PE) med flerledare 2,5 mm² kabel. Vid Maximal tillskottseffekt 4 mm² kabel.

 

Värmepumpen har en huvudbrytare i fronten, men det rekommenderas att värmepumpen kopplas mot en arbetsbrytare på väggen i närheten av pumpen.

 

Avsäkra anläggningen med 20 A trög säkring vid 9 kW tillskott. Då lägre tillskott är vald, räcker 16 A säkring.

 

Observera att värmepumpen har hög läckström. Skyddsjord skall därför kopplas först.

Elanslutning från nätet

OBSERVERA: Uppgradering kan förekomma utan föregående meddelande. Kontrollera eventuella uppgraderingar.