se.pnguk-2.pngde.png
Hem ETK3500 ETK5000 ETK6500 Installation Tillverkare Kontakt
ETK
ETK3500

PRODUKTBLAD

ÅTERANVÄND ALL ENERGI
ETK-Produktblad

ETK5000 frånluftsvärmepump utnyttjar energin i den varma ventilationsluften som alstras dels av värmesystemet, dels av alla andra värmekällor i huset så som elektronik, sol-instrålning, människor samt övrig spillvärme som annars går förlorad.

På så sätt återvinns 100 % av den energi som alstras i huset vilket är en av fördelarna med en högeffektiv frånluftsvärmepump. Energiåtervinningen är alltid lika effektiv oberoende av utomhustemperaturen, till skillnad från andra typer av luftvärmepumpar som tappar effekt ju kallare utomhusluften blir. En ETK5000 har alltid 20-23°C luft att utvinna energin från, oberoende av vilken temperatur luften utomhus har och avger därför full effekt under alla driftförhållanden.

FUNKTION

ETK5000 installeras i hus med mekanisk ventilation och förser huset med både upp-värmning, varmvatten samt ventilation med värmeåtervinning. Hus utan mekanisk ventilation kan förses med ventilationskanaler som tillval. Effektmässigt lämpar sig värmepumpen för villor med en boyta på ca 100-160 kvm.

Värmepumpen försörjer huset med både rumsvärme och varmvatten. Frisk luft tas in i huset via ventiler i ytterväggar, spaltventiler i fönstren eller andra tilluftsdon. Även ett tilluftsaggregat som förvärms av värmepumpen kan vara ett alternativ. Använd förbrukad frånluft ventileras bort genom husets kanalsystem.

Den rumstempererade frånluften passerar genom värmepumpens förångare efter att all spilllvärme från värmepumpens elkomponenter tagits till vara. Genom denna väldimen-sionerade och effektiva förångare upptas maximal värmeenergi, så att energin återförs i värmepumpens köldmedelskrets.

Den nu kraftigt nedkylda och förbrukade frånluften förpassas utomhus. Med en överdimen-sionerad anpassad scrollkompressor återvinns energin till vattenkretsen i huset via en kondensor. Styrningen i ETK5000 styr sedan en växelventil till antigen värme av varm-vatten eller radiatorer, golvvärme, konvektorelement eller en kombination av dessa.

Efter att kompressorn avgivit maximal energi, vid mycket kall väderlek, samt störttappning av varmvatten, försäkras boendekomforten av att ytterligare eleffekt kopplas till i små steg efter behov.

ETK Funktion

Varvtalsstyrning

Den varvtalsstyrda scrollkompressorn följer det verkliga värmebehovet i huset. Styrningen av ventilationsfläkten är också steglöst varvtalsstyrd så att exakt rätt luftflöde kan ställas in. Den behovsanpassade datoriserade styrningen av värmebehovet, med signaler från inomhustemperaturgivaren, styr alltid kompressorn till att arbeta under bästa möjliga drift-förhållanden.

ENERGIBESPARING

ETK5000 kan sänka energiförbrukningen i en villa mellan 50-65 % beroende på husets storlek och isoleringsförmåga.

FÖRDELAR

ETK5500Några fördelar med ETK frånluftsvärme-pumpar är, förutom den enkla installationen, att de även tillför legionellasäkert varm-vatten, minskar radonrisken samt minskar mögelproblem. ETK frånluftsvärmepumpar är dessutom lägre och går tystare än motsvarande produkter på marknaden. Vid låg takhöjd kan ventilationsanslutningarna även monteras på sidan av värmepumpen. Du kan själv välja om du vill att värme-pumpen ska vara i borstad aluminium eller ha ett vitt utförande.

TILLVAL & ALTERNATIV
Solcells-paket

Vi har utvecklat ett system som möjlig gör att docka solceller direkt in i ETK värme-pumparna. Du får gratis tillskottsenergi direkt på morgonen när solen går upp. För att Du skall få så stor nytta av detta som möjligt har vi valt tunnfilmstekniken som genererar energi även vid diffust ljus d.v.s. även en kall vinterdag då solen inte riktigt vill skina. Denna typ av solceller passar bäst för våra vinterdagar. Soliga dagar ger den naturligtvis max effekt. Vi har tagit fram ett komplett paket inklusive installationsmaterial. Du kan naturligtvis öka effekten med ytterligare paneler.

SolcellspaketPaket 1

Antal paneler: 16

Total max toppeffekt: 1.600W

Total yta: 26m²

Extern värmepump

ETK värmepumparna kan som tillval utrustas med ett shuntpaket som tillåter extern värmepump att kopplas mot ETK värmepumparna som tillskott för de kallaste dagarna, samt större hus.

Den externa värmepumpen kan antingen vara luft/vatten eller vätska/ vatten värmepumpar

(berg/jord/sjövärmepumpar)

Färgval

Du väljer själv om du vill att din ETK ska komma i vitt urförande eller i borstad rostfri.

Borstad rostfritt är standard.

Sidoanslutning

För att underlätta installation vid exempelvis låg takhöjd kan luftkanalerna monteras på sidorna om värmepumpen som tillval.

Det går att välja båda anslutningarna på sidan, eller endast ett av dem. Standard är anslutningarna på topp. Observera att anslutningar på sida, måste anges vid beställning.

Totalhöjd vid sidoanslutning är 1960 mm. (reshöjd 2060 mm utan pall)

Boverkets Byggregler - BBR

Vid nybygge där BBR ska följas skall det vid beställning anges maximalt eltillskott. Detta anpassas då vid tillverkningen.

KVALITETSGARANTI

ETK5000 är svensktillverkad av certifierade kyltekniker. Komponenterna kommer från välbeprövade världsledande leverantörer.

Samtliga ETK värmepumpar provkörs i fabrik i minst 12 timmar, där värmepumparna provoceras till sina yttersta gränser och provprotokoll upprättas på varje enskilld värmepump. Samtliga fabriksinställningar görs så att ETK värmepumparna är klara för drift efter installation hos kund.

2 års fabriksgaranti samt 6 års trygghetsgaranti ingår.

Den 6-åriga trygghetsförsäkringen gäller för privatpersoner och är ett komplement till villa-/hemförsäkring. Försäkringen gäller vid så kallad maskinskada och måste således om-fattas av maskinskade-momentet hos din villa/hemförsäkring. Vid sådan, ersättningsbar, skada ersätter trygghetsförsäkringen den självrisk, upp till 3000 kronor, samt det ålders-avdrag en erlagt hos sitt villa/hemförsäkringsbolag. Kostnaden måste därför överstiga det självrisken hos sin villa/hemförsäkring.

Efter de inledande sex åren kommer du som det ser ut idag att erbjudas att förlänga din försäkring, då med ett år i taget. Erbjudandet om förlängning skickas ut automatiskt till-sammans med ett inbetalningskort för aktuell premie.

Maila oss så skickar vi trygghetsförsäkringen till dig!

Försäkringen fylls i och skickas till:

Arctic

Box 2003

141 02 Huddinge

TEKNISK SPECIFIKATION

REKOMMENDERAD BOSTADSYTA

100-160 kvm

 

 

VÄRMEPUMPSEFFEKT ut/in vid 35C

5,0/1,3 kW

VÄRMEPUMPSEFFEKT ut/in vid 50C

5,0/1,7 kW

MAX EFFEKT inkl. ELPATRON

14,0 kW

ELTILLSKOTT i tre steg 3x3x3 kW

9 kW

ÖVERHETTNINGSSKYDD

96°C

VARMVATTEN TEMP Ställbar

45-60°C

VARMVATTEN 40C 8l/min

320 liter

 

 

KOMPRESSOR

Scroll varvtalsstyrd

VENT.FLÄKT justerbar tryckstyrd

Steglöst A-klassad

CIRKULATIONSPUMP justerbar tryckstyrd

A-klassad

AVSÄKRING beroende på tillskott.

3x16 A

JORDFELSBRYTARE

minimum 300 ma

SPÄNNING

3-fas

KÖLDMEDIUM R134

1,2 kg

EXPANSIONSKÄRL

18 liter

 

 

HÖJD

1960 mm

Tillkommer vent. stos ca. 30 mm

 

RESHÖJD

2060 mm

BREDD

600 mm

DJUP

660 mm

VIKT ca

220 kg

 

 

RÖRDIMENSIONER

 

VÄRME FRAM RETUR KOPPAR

22 mm

KALL-/VARMVATTEN KOPPAR

22 mm

TILLLUFT/FRÅNLUFT

125 mm

Tillval: sidoanslutning för låg takhöjd

Ja

 

 

FÄRG

Borstad rostfri alt. vit

ANPASSAD MOT BBR

Ja

ENERGIMÄRKNING
ETK5000 ENERGIMÄRKNING